Croeso i Eglwys Bened Sant . Welcome to the Church of St Benet
 
 
Llefaru am Iesu Grist
   
 
 
 
 

"Ers ei sefydlu yn 1111 bu hanes Bened Sant yn un cyfoethog ac amrywiol. Fe'i dinistriwyd yn Nhân Mawr Llundain ac fe'i ailadeiladwyd gan Christopher Wren a Robert Hooke. Bu sôn am yr eglwys yn Twelfth Night gan Shakespeare a ffurfiolwyd y berthynas gynyddol rhyngddi hi a'r Cymry gan y Frenhines Victoria ym 1879.

Erbyn heddiw, nod yr eglwys yw sôn am Iesu Grist er mwyn i bawb glywed ond mae gennym ffocws arbennig ar y Cymry. Os ydych yn medru'r Gymraeg neu beidio, mae yna groeso cynnes i chi i ymuno â ni unrhyw fore Sul am 11yb. Edrychaf ymlaen at gael cyfarfod â chi.

Aneirin Glyn - Gweinidog, Eglwys Bened Sant
     
 
 
               
       
Eglwys Syr Christopher Wren
Mae hwn yn eglwys Wren heb ei ddifodi, bron yn sgwâr, gyda tŵr wedi ei hadeiladu ar y man wreiddiol y cafodd ei ddiffetha yn Tân Mawr yn 1666.
Ein hanes >
 
 
                 
         
 
                 
 
Amseroedd gwasanaethau
Pob dydd Sul am 11yb yn y Gymraeg (gyda chyfiaethiad Saesneg). Mae sgyrsiau blaenorol ar gael yma.
     
"The triplex, sir, is a good tripping measure; or the bells of Saint Bennet, sir, may put you in mind - one, two, three".
William Shakespeare,'Twelfth Night', Act V, Scene 1