Cefnogwch

Rhodd Cymorth
Mae amlenni Rhodd Cymorth ar gael yn yr eglwys. Os mae talwyr trethi DU yn rhoi eu henwau a chyfeiriad i ni, allwn casglu 20% ychwanegol ar eu gyfraniad.

Cymynroddion
Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth >

Digwyddiadau codi arian
Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth >

Cefnogaeth
Mae Bened Sant yn croesawu cefnogaeth oddi wrth unigolion a chwmniau. Yn ddiweddar rhoddodd Brains Brewery lluniaeth yn yr eglwys.