“Cafodd yr Eglwys presenol ei adaeiladu gan Syr Christopher Wren yn 1683 ac fe costiodd £3,328 13s. 10d. Y mae wedi cael ei disgrifio fel un o'i adeiladaethau mwyaf llwyddiannus ”
Herbert Reynolds, ‘Eglwysi'r Ddinas Llundain’, 1922
     

Rhan o Gymru yn Llundain
Yn 1879 rhoddodd y Frenhines Victoria yr hawl i’r gymuned Gymraeg addoli yma yn ei hiaith ei hun. Y mae hwn wedi parhau pob dydd Sul ers hynny.
Gwybodaeth >

 
 
               
       
Eglwys Syr Christopher Wren
Mae hwn yn eglwys Wren heb ei ddifodi, bron yn sgwâr, gyda t?r wedi ei hadeiladu ar y man wreiddiol y cafodd ei ddiffetha yn Tân Mawr yn 1666.
Ein hanes >
 
 
                 
 

Penwythnos agored "Ar agor yn Llundain": Dydd Sadwrn/Sul 17/18 Medi
Cysegriad y cofeb i’r Parch.Thomas John Thomas Gan Archesgob Caergaint, Llun 19 Medi
Gwasanaethau a digwyddiadau >

       
 
                 
 
Amseroedd gwasanaethau
Pob dydd Sul am 11yb a 3:30yh yn y Gymraeg (gyda chyfiaethiad Saesneg)
Ymwelwch â ni
Dydd Iau, 11yb i 3yh a thrwy gytundeb
     
Profiwch Eglwys Bened Sant
Dewch i eglwys Bened Sant os hoffwch edrych o gwmpas yr adeilad Gradd 1 yma, neu ymuno mewn gwasanaeth Cymraeg/Saesneg.
Ymwelwch â ni >