Llefaru am Iesu Grist
   
 
 
 
         


Dyddiadur

Rydym yn cyfarfod am 11yb bob Sul ac mae croeso i bawb i ymuno â ni. Mae'r gwasanaethau yn bennaf yn Gymraeg (rhoddir cyfieithiadau llawn yn nhrefn y gwasanaeth). Rydym yn rhannu yn Swper yr Arglwydd ar Sul cyntaf y mis.

Digwyddiadau eraill:

Bore Sul, Ionawr 1 am 11yb:
Gwasanaeth Dydd Calan

Prynhawn Sul, Chwefror 26 am 3yh:
Gwasanaeth Gŵyl Dewi

Bore Sul, Ebrill 16 am 11yb:
Gwasanaeth y Pasg

Prynhawn Sul, Gorffennaf 9 am 3yh:
Gwasanaeth Gŵyl Nawddsant

Prynhawn Sul, Hydref 1 am 3yh:
Gwasanaeth Gŵyl Diolchgarwch

Prynhawn Sul, Rhagfyr 17 am 3yh:
Gwasanaeth Carolau

Nos Fawrth, Rhagfyr 19 am 7yh:
Gwasanaeth Carolau Hwyrol