Llefaru am Iesu Grist
   
 
 
 
 


Digwyddiadau blaenrol

2010
Nos Lun 25 Ionawr
Dathlu Dydd Gwyl Y Santes Dwynwen

 


Bywyd anodd a gafodd Dwynwen, Santes y Cariadon. Gwrthodwyd caniatâd iddi briodi ei chariad; cafodd ei threisio ganddo, a phenderfynodd arwain bywyd meudwy ar ôl hynny. Cawsom noson ddifyr iawn nos Lun 25ain o Ionawr, un ar bymtheg canrif yn ddiweddarach.

Ar ôl cilio o’r byd, gofynnodd Dwynwen i Dduw ateb gweddiau cariadon yn y dyfodol, ac felly, cariad oedd thema’r dathlu i ni. Darllenodd Dannie Abse, un o’n beirdd mwyaf blaenllaw, allan o’i waith, yn arbennig penillion o’i gyfrol newydd Two for Joy: scenes from married life. Bydd y gyfrol yn cael ei chyhoeddi yn y gwanwyn. Roedd amrywiaeth o naws, o’r rhamantus yn “Epithalamion”, “Singing today, I married my white girl/ beautiful in a barley field” i’r digri yn “Domestic 3 a.m.” (am wr priod yn cael ei amau o fynd ar gyfeiliorn) ac wedyn ei gerdd hanesyddol “Events leading to the conception of Solomon, the Wise Child”.


 


Cawsom hefyd ddetholiad o farddoniaeth yn y Gymraeg gan Eirlys Bellin, yr actores. Esboniodd bob darn yn gelfus i’r di-Gymraeg. Roedd y penillion serch yn cynnwys “Fel Jack Nicholson” gan Iwan Llwyd a’r darn o “Serch Lledred” gan Dafydd ap Gwilym, o’r bedwaredd ganrif ar ddeg. Bu Côr Merched Harrow yn ein swyno wedyn gyda’u harweinydd dawnus, Glenys Roberts, efo caneuon serch traddodiadol fel “Ar Lan y Môr” ac “Ar Hyd y Nôs”.

Bu aelodau o Gymdeithas y Beirdd yn gymorth eto’r trefniadau yn ogystal a Heather Neill a Susan Owen Williams o Eglwys Bened Sant. Ar ôl yr adloniant, cafwyd gwin a chwrw (diolch i Brains y Bragwyr) ac yn hwyrach ambell i gan cyn i bawb droi am adre. Hyderwn y buasai’r Santes Dwynwen yn fodlon efo’r dathliad.


 


poetry society logo

brains beer logo