Llefaru am Iesu Grist
   
 
 
 
 


Digwyddiadau blaenrol

2009
16 Rhafgyr
Gwasanaethau Carolau
Gwawl-luniau >

 


Nos Fercher

Er gwaetha’r tywydd garw daeth dros 70 o bobl i’r gwasanaeth Carolau dwyieithog yn Bened Sant ar nos Fercher 16 Rhagfyr 2009.

Swynodd Camerata Cymru Llundain y gynulleidfa gyda’u fersiwn arbennig hwy o Sua’r Gwynt, Ar Gyfer Heddiw’r Bore a Ganwyd Iesu tra canodd Caryl Hughes, y mezzo-soprano nodedig garolau traddodiadol a chafodd y gynulleidfa eu gwefreiddio gan ei pherfformiad teimladwy o’r Haleliwa o Exultate Jubilate Mozart.

Canwyd emynau’r Nadolig yn Gymraeg gydag asbri a gwrandawyd ar ddarlleniadau tymhorol hen gyfarwydd ac annwyl i’r gynulleidfa.

Croesawyd nifer go lew o wynebau newydd a mwynhawyd bwffe sylweddol wedi’r gwasanaeth gan bawb. Bu’n fodd i aduno hen gyfeillion nad oedd wedi cyfarfod am 40 mlynedd a mwy gan brofi’r hen wireb am y Cymry – ble bynnag bo dau ddieithryn yn cwrdd – maent yn siwr o ganfod cysylltiad o fewn munudau!


 


Prynhawn dydd Sul

Daeth dros 50 i wasanaeth dwyieithog Bened Sant ar 20 Rhagfyr 2009, er gwaetha’r tywydd iasoer a rhewllyd.

Roedd y gwasanaeth hwn yn fwy o achlysur teuluol ac roedd hi’n hyfryd gweld wynebau cyfarwydd yn ogystal â nifer o wynebau newydd o’r gymdogaeth leol. Rydym yn wir obeithio eich cyfarfod eto’n fuan.

Unwaith eto, rydym yn ddiolchgar i’r aelodau am baratoi te Cymreig sylweddol o’r safon uchaf fel arfer.